Felsökning och problemlösning

Varje tillverknings- eller produktionsprocess har sina givna förbättringsområden, men också möjligheter till förändringar och förbättringar som inte är så självklara eller uppenbara.

Exempel på problemställningar:

 • Undermålig, opraktisk och/eller allmän design!
 • Monotont manuellt arbete!
 • Flaskhalsar i produktionen!
 • Maskiner med låg säkerhet!
 • Ineffektivt produktionsflöde!
 • Felaktiga processparametrar!
 • Dåliga tillgänglighetsmått!

För att bilda sig en uppfattning om den bästa lösning tittar Movado på situationen tillsammans med kunden och gör en nulägesanalys och presenterar sedan en eller flera lösningar.

Exempel på lösningar:

 • Anpassad konstruktion och design
 • Ny unik design
 • Automatisering av manuell hantering
 • Arbetsinstruktioner för handhavande
 • Riskanalyser
 • Flytt av maskiner och ändrad linje layout
 • Ombyggnad av befintliga maskiner inklusive skydd
 • Ändrade processparametrar (temp, tryck eller flöde)

Varje situation är unik, och vi på Movado hjälper till att hitta den bästa lösningen för er.