CE-märkning och dokumentation

Att det mesta idag måste följa någon form av EU-direktiv är ingen nyhet för de flesta. Som exempel på detta kan ges maskindirektivet som anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner, och Byggproduktförordningen ställer krav för bärande byggnadsverk som släpps ut på marknaden inom EU.

Vi arbetar med CEDOC för utförande av CE-märkning av maskiner och utförande av riskanalyser. Vi hanterar riskanalyser av äldre maskiner, både befintliga, renoverade och ombyggda.

Bruksanvisningar är ett krav enligt maskindirektivet, och vi kan vara behjälpliga att ta fram erforderlig dokumentation.

Byggproduktdirektivet är nytt och trädde i kraft den 1 juli 2014. För många aktörer i byggbranschen - från arkitekter och konstruktörer till smidesverkstäder - kan detta kännas som en stor uppgift att sätta sig in i. Vi på Movado har en god kunskap i Svensk Standard SS-EN 1090-1,2 och kan vara behjälpliga såväl med utbildning som systemuppbyggnad.