Projekt- och arbetsledning

Vi arbetar med projekt- och arbetsledning genom hela projektets livscykel, från planering och budgetering via konstruktion och utförande till drifttagning och uppföljning. Oavsett projektetens storlek och karaktär så arbetar vi med en färdig struktur för styrning och administration. På så sätt faller inget mellan stolarna.

Ledarens grunduppgift är att få medarbetare att vilja göra det som du som ledare vet måste göras. Det innebär att man ska gå före och bokstavligen leda arbetet, inte nöja sig med att administrera sitt uppdrag. En projekt-, arbets- eller montageledare har en mycket viktigt funktion att fylla för att projektet skall gå enligt plan.​