Prototypverkstad

Movado har en liten men kompetent verkstad anpassad för prototyp- och lågserietillverkning. Vi har genom erfarenhet från både kunder och vår egen verksamhet byggt upp ett kunnande om ett stort antal material och olika tillverknings- och produktionstekniker.

Vi kan vara behjälpliga med allt från tillverkning av enklare modeller till hela maskiner i låg-/nollserieproduktion.

När det gäller mer komplicerade detaljer har vi i vårt nätverk ett stort antal mycket kompetenta specialister med kompetens inom allt från programmering och automation till legotillverkning.

Vi arbetar med:

  • Idékonstruktion/problemlösning/brainstorming.
  • Principskisser och konstruktion.
  • Tillverkning och montage av prototypkomponenter.
  • Utförande av tester på prototyper.
  • Revidering av konstruktioner efter konstruktionsgenomgångar.
  • Tillverkning av nollserie för utförliga tester hos valda kunder.
  • Rapportering.

Ring oss för att få veta mer om vad vi kan hjälpa er med.