Vår verksamhet

Vi hjälper er med tekniska lösningar

Från strategi till resultat

Movado fungerar som stödfunktion till beslutsfattare och tekniskt ansvariga inom tillverkningsindustrin. Vi erbjuder hjälp gällande produktutveckling, processutveckling, konstruktionslösningar inklusive CAD-ritningar och FEM-analyser, projektledning, arbetsledning, CE-märkning, renovering av gamla maskiner, med mera.

Vår specialnisch är att på ett kostnadseffektivt sätt bistå med att omvandla företagsstrategiska beslut till konkreta resultat ute på golvet. Vi arbetar med att ta fram produktionsanpassade lösningar som bygger på rätt kvalitet, förenklade inköp, lägre produktionskostnader samt ökad teknisk tillgänglighet, det vill säga driftsäkra maskiner som är lätta att serva